Прекратена стачка в МВнР

НОВИНИ | January, 17 2023 | No Comment
Стачкуващите служители в Министерството на външните работи прекратиха едностранно стачката
Считано от петък, 13 януари 2023 г., стачкуващите служители в системата на
Министерството на външните работи на Република България прекратиха
едностранно стачката във ведомството.
Основна причина за едностранното прекратяване на започналата през октомври
2022 г. символична стачка, прераснала в ефективна стачка в началото на декември
2022 г., е невъзможността стачкуващите служители да убедят собственото си
ръководство, че е необходимо да работи съвместно със своите служители за
намиране на решения по проблемите в МВнР, трупани с десетилетия. Министърът на
външните работи не пожела да се ангажира конструктивно в преговорите за
подписване на споразумение за прекратяване на стачката.
Допълнителен проблем по време на стачката бе липсата на съдействие от страна на
ресорните звена в МВнР. Нещо повече, вместо съвместно търсене на решения и
активно предлагане на адекватни мерки и стъпки за разрешаване на възникналия
колективен трудов спор, отговорните за правните аспекти, човешките ресурси и
финансите в МВнР, създадоха допълнителни разделения между служителите.
Постигнатият частичен успех на стачката с увеличение на заплатите в централно
управление на МВнР между 9% и 60%, за изненада на служителите, бе постигнат в
рамките на собствения бюджет на ведомството и не бе съгласуван по никакъв начин
със стачкуващите служители. Това увеличение не засяга служителите на МВнР зад
граница, с което се задълбочава разделението и неравното третиране. Увеличението
не засяга и заплатите на постъпващите в системата млади дипломати – с изискване
за минимум два чужди езика и магистър, МВнР продължава да предлага за
постъпване на работа заплата от около 1000 лв. С това очакваме кадровата криза
допълнително да се влоши.
Командировъчните средства не бяха актуализирани, не бяха изготвени и
мотивирани предложения и разчети това да се случи в бъдеще. За наше най-голямо
съжаление, проблемът с намаляването на основната работна заплата при
заминаване на работа в задграничните представителства на Република България
също бе допълнително задълбочен и се очаква при предстоящото заминаване на
част от служителите през лятото на тази година заплатите им да бъдат намалени с
около 40%. При тази ситуация, даденото към м. декември 2022 г. ще бъде отново
отнето от служителите. Това е изцяло неприемлива практика, която има директно
отражение върху осигурителния статут на служителите и върху техните пенсии,
които са обидно ниски и недостойни за хора, работили за българския национален
интерес.

Секция на ПОДС в МВнР - ПОДСДС