Съобщение от УС на ПОДС

НОВИНИ | October, 06 2022 | No Comment

Управителният съвет на ПОДС напълно подкрепя усилията на Професионалното обединение на държавните служител в дипломатическата служба да предизвикат диалог, с цел подобряване на условията на труд на служителите в Министерството на външните работи.