В Министерството на външните работи на Република България започна подготовка по организирането на стачни действия

НОВИНИ | October, 05 2022 | No Comment
От името на Професионалното обединение на държавните служители от
дипломатическата служба бихме искали да информираме, че в Министерството на
външните работи започна подготовка по организирането на стачни действия.
Основна причина за това е изключително ниското ниво на заплащане в системата на
МВнР – проблем, който синдикалното обединение настоятелно поставя на
вниманието на всички ръководства от 2019 г. насам.
Този проблем е следствие на погрешно водената години наред държавна политика
спрямо ведомството. Искаме да подчертаем, че организацията на стачни действия
има изцяло деполитизиран характер и цели единствено постигането на достойно
заплащане, съответстващо на високата квалификация и професионализъм на
служителите в МВнР.
Следва да се отбележи, че MВнР от години заема едно от последните места по
заплащане сред българските ведомства, което е в пълен контраст с много високите
изисквания за постъпване на работа. В същото време, заплащането в МВнР не само
остава значително по-ниско в сравнение със сходни ведомства, но в много случаи по-
ниско и от това в сектори изискващи нискоквалифициран труд. Същевременно,
обемът на работата и отговорността на служителите, ангажирани с въпросите на
националната сигурност и опазването на държавния суверенитет, постоянно се
увеличават на фона на множеството международни кризи, ескалиращи в близост до
нашия регион.
В допълнение, въпреки рекордната инфлация в страната, заплатите на служителите
в МВнР не бяха индексирани, за разлика от тези в редица други ведомства. Противно
на практиката в останалите държави-членки на ЕС, командировъчните средства в
МВнР не са актуализирани от повече от 15 години, което създава сериозни
трудности за окомплектоване и пълноценно функциониране на задграничните ни
представителства. Не на последно място, служителите на МВнР понастоящем
получават и едни от най-ниските пенсии, поради драстичното намаляване на
техните заплати (респективно осигуровки) при дългосрочна задгранична
командировка.
Системното недофинансиране на МВнР и неговите задгранични представителства е
причина за сериозна демотивация на служителите, отлив от министерството на вече
подготвени кадри, както и за все по-трудното привличане и задържане в системата
на нови служители. В резултат на тази целенасочена политика, на практика към
настоящия момент българското външнополитическо ведомство се намира в
сериозна кадрова криза.

Поради това, служителите на МВнР са решени да отстояват следните искания
посредством започването на подготовка за организирането на законни стачни
действия:
- Достойно заплащане за служителите на МВнР;
- Индексиране на командировъчните средства;
- Преустановяване на практиката да се намалява основната заплата
при заминаване в дългосрочна командировка.

София, 04 октомври 2022 г.