Ден на българската дипломация

НОВИНИ | July, 19 2022 | No Comment

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители,  поздравява членовете но ПОДС, обединени в секция ПОДСДС, както и всички служители от диполатическата служба с 19 юли – Ден на българската дипломатическа служба.

Пожелаваме Ви да изпълнявате задълженията професионално и отговорно според най-високите стандарти в дипломатическата професия.

Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко здраве и удовлетворение от попрището, на което сте се посветили!