Изменение на Наредбата за конкурсите

НОВИНИ | July, 06 2022 | No Comment

Уважаеми членове и съмишленици,

 

В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

УС на ПОДС предостави своето становище, с което може да се запознаете тук:

Становище НПКПМДС

 

В срок до 24.07.2022 г. може да изразите своето мнение по обществената консултация на следния адрес:

Портал за обществени консултации (strategy.bg)