Ден на държавния служител

НОВИНИ | June, 23 2021 | No Comment

Уважаеми членове на Професионалното обединение на държавните служители,

Уважаеми настоящи и бивши държавни служители,

 

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители Ви поздравява по случай 23 юни – Деня на държавния служител и Ви пожелава да продължавате да изпълнявате държавната служба според най-високите стандарти в тази област.

Тази година също започна трудно и в усложнени условия от всякакъв характер – пандемични и изборни.

В такова време държавните служители са изправени пред сериозни предизвикателства.

От техните отговорност и професионализъм зависи доброто функциониране на администрацията, тъй като сега повече от всеки друг момент тя е във фокуса на общественото и политическото внимание.

Една от основните цели на ПОДС е да се стреми да подобрява облика на държавния служител като експерт – компетентен и политически неутрален.

Тази предизвикателна цел изисква непрекъснати усилия, отговорност и смелост  от всички нас, за да работим добре във всяка ситуация и в интерес на държавата и обществото.

Пожелаваме Ви да поддържате стремеж и амбиция за постигането на тази цел.

Вярваме, че българският държавен служител притежава всички необходими качества, за да се ползва с авторитет и уважение от страна на гражданите и обществото, на които служи.

Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко здраве и удовлетворение от попрището, на което сте се посветили!

 

Управителен съвет на ПОДС