ПОДС с нов председател на Управителния си съвет

НОВИНИ | July, 18 2011 | No Comment

Уважаеми колеги,

На 12.07.2011 г. се проведе заседание на Управителния съвет на ПОДС, на което с единодушно решение за нов председател на Управителния съвет беше избран Иван Нейчев. Той заема мястото на досегашния председател Снежана Димитрова, която остава член на УС. Иван Нейчев е експерт в Министерството на финансите. Той е сред учредителите на секцията на ПОДС в министерството през 2010 г. и е избран за неин председател. В периода 2004-2006 е работил в дирекция „Интеграционна политика” в Министерството на земеделието и горите. Занимавал се е предимно с въпроси, свързани с изпълнение на ангажиментите, произтичащи за България от преговорите и последвалото присъединяване към ЕС, както и с координация и предоставяне на информация за държавния дълг. Участва в различни формати на работната група „Финансови услуги” към Съвета на ЕС. Посещавал е курсове в Лондонския университет, Института Clingendael в Нидерландия и др. Завършил е публична администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Говори английски език.