Анализ на потребностите от обучение на служителите в държавната администрация

ПУБЛИКАЦИИ | April, 13 2011 | No Comment

 

Анализът на потребностите от обучение на служителите в държавната администрация има за цел да очертае обща картина на състоянието на професионалните знания и умения сред заетите в различни структури на държавната администрация и на тази база да изведе възможни и необходими области на професионална компетентност, които могат да бъдат подобрени чрез обучение. Анализът е направен от Професионалното обединение на държавните служители през 2010 г. На основа на анализа е създаден Каталога за обучение на ПОДС, който можете да откриете в секция “Обучение и квалификация”.

 Анализ на потребностите от обучение