Дигитална трансформация с опашки за участие в конкурси за държавни служители

НОВИНИ | July, 08 2020 | No Comment

 

https://komentator.bg/

 

Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ стартира инициатива за мониторинг на конкурсните процедури в администрацията. Тя стартира в началото на месец май 2020 г.

Както вече коментатор бг писа извънредното положение не спря администрацията – централна, тереториална и общинска, да обяви и поведе само за периода 13 март – 13 май 171 конкурса. Пред коментатор бг политици коментираха, че пандемията не е най-подходящото време за провеждане на процедури, защото конкурсите се провеждат на няколко етапа като крайният от тях е интервю с кандидата. Най-активни през този период са били от Българската агенция по безопасност на храните.

По повод коментар от наш читател разглеждаме темата за начина за подаване на документите за участие в конкурси.

Законът за държавния служител не се занимава с въпроса как се подават документите за участие в конкурс. Съгласно чл.10ж, ал.1 от закона процедурата и начините за провеждане на конкурсите, се определят с наредба на Министерския съвет. А тази наредба изключва възможността за подаване на документите по пощата.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не забранява изрично възможността подаването да се извършва по пощата. Съгласно чл.17, ал.5 от наредбата „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.“ Този текст не поставя ограничения документите да се изпратят по пощата лично от кандидата.

Предвидена е и възможност документите за участие да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Похвално е, че такава възможност е дадена, но едва ли мнозина ще се възползват от нея. Най-голям брой конкурси се провеждат за по-ниски длъжности, кандидатите за които едва ли имат електронен подпис.

Пречка пред изпращането по пощата се явява изискването на чл.18, ал.1 от , предвиждаща при подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника да се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Реално от тези текстове се извежда задължителност за подаване на документите на място.

За изминалите 4 месеца редица сектори и администрации бързо преминаха към използване на дигиталните технологии. Учениците учат и се изпитват дистанционно. Студентите учат и се изпитват дистанционно. Безработните се регистрират по електронен път без електронен подпис само с ПИК на НОИ. Институтът по публична администрация премина към изцяло електронни обучения на държавни служители. Масово се използва видеоконферентната връзка в администрацията. На този фон изглежда странно, че все още наредбата не е изменена и не е дадена възможност документите да се изпращат по пощата.

От предоставените ни от администрациите справки е видно, че има конкурси с над 20 участници. По споделени впечатления от специалисти по човешките ресурси кандидатите пристигат да подадат документи в последния момент и се образуват опашки на входовете или в деловодството на администрацията.

https://komentator.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83/?fbclid=IwAR1s3DV3vcDo7dLDOqw2J3ZhZWjh1OvrkddEcQxd0reLuirvI1H5CJ2rlK0