Ден на държавния служител

НОВИНИ | June, 23 2020 | No Comment

Уважаеми членове на Професионалното обединение на държавните служители,

Уважаеми настоящи и бивши държавни служители,

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, Ви поздравява с 23 юни – Ден на държавния служител и Ви пожелава да продължите да изпълнявате държавната служба  професионално и отговорно.

В тази трудна година, в условия на извънредни ситуации, държавните служители доказаха, че могат да работят със себеотрицание и с висока степен на мобилизация.

Една от основните цели на ПОДС е да създаде увереност в обществото, че на държавните служители може да се разчита в обичайни и необичайни условия и обстоятелства.

Това е предизвикателна цел, която изисква непрекъснати усилия, отдаденост и кураж  от всички нас, за да работим добре, дори и в екстремни условия, в интерес на държавата и обществото.

Пожелаваме Ви да не губите увереността си, че тази цел може да бъде постигната.

Българският държавен  служител може и трябва да се ползва с авторитет и уважение от гражданите и обществото, на които служи.

Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко здраве и удовлетворение от попрището, на което сте се посветили!

Управителен съвет на ПОДС