СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ПО ОТМЯНАТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

НОВИНИ | December, 20 2019 | No Comment

Основна цел на Професионалното обединение на държавните служители винаги   е била постигане на по-добра, уважавана от обществото държавна служба – еднакво необходима за гражданите и бизнеса, държавното управление и държавните служители.

Приехме с надежда промените в чл.10д в Закона за държавния служител от 2016 г., предвиждащи предварителен централизиран етап на конкурсната процедура, с цел подобряване подбора на кандидатите за държавна служба.

Изцяло подкрепихме промените – с очакването по този начин да се върви към постепенно преустановяване на назначения в администрацията на неподготвени, некомпетентни хора, което често е причина за недобрата репутация на служителите в държавната администрация. Тези промени бяха според нас дългоочаквана стъпка във вярната посока – към неутрална и непредубедена оценка на качествата и познанията на кандидатите за държавна работа.

С публикуването на Закона за държавния бюджет за 2020 г. стана ясно,  че тези текстове отпадат, въпреки изразходваните средства и приетата от Министерски съвет Наредба за новите процедури, с мотиви които не можем да подкрепим. .

Изказваме недоумение и дълбоко разочарование, че това предложение не е било защитено нито от управляващи, нито от опозиция, което може да се приеме като всеобщ отказ от една сериозна реформа в тази област – подобрен и прозрачен подбор на държавни служители. Очевидно е, че има консенсус сред политическите сили за това, да не се допуска входа в държавната администрация да зависи единствено и само от качествата на кандидатите за конкурсната длъжност.

Бихме искали да напомним, че добро държавно управление може да се осъществява само от знаещи и можещи служители, с доказани компетентности и професионален интегритет,  отнасящи се с доверие към процедурите за подбор и назначение в държавната администрация.

Ние ще продължаваме да настояваме да се подобри подбора в държавната администрация по начин, който да гарантира обективното провеждане на конкурси и развитие на кариерата на държавните служители в съответствие с реалните знания, умения и принос за резултатите от дейността на администрацията.