Честит празник, колеги !!!

НОВИНИ | June, 21 2019 | No Comment

Уважаеми членове на Професионалното обединение на държавните служители,

Уважаеми настоящи и бивши държавни служители,

 

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, Ви поздравява с 23 юни – Ден на държавния служител и Ви пожелава да продължите да изпълнявате държавната служба с отговорност, професионализъм и отдаденост.

Една от основните цели на ПОДС е да направи държавната служба – професия уважавана  и желана от компетентните и образовани млади хора.

Това е предизвикателна цел, която изисква непрекъснати усилия от всички нас за постигане на по-добър статут на българските държавни служители, който да ги мотивира да работят по -ефективно в интерес на държавата и обществото.

Пожелаваме Ви да не губите увереността си, че тази цел може да бъде постигната.

Българският държавен  служител може и трябва да се ползва с авторитет и уважение от гражданите и обществото, на които служи.

Желаем на всички Вас и Вашите семейства здраве и радост и повече поводи за гордост от попрището, на което сте се посветили!

 

Управителен съвет на ПОДС