DoT

DoT

автор: д-р Младен Младенов

Прогресивното развитие на публичната среда е желана тенденция, която не се оспорва от никого. Отдавна обаче се изчерпи подходът на празни лозунги и клишета, припознат като илюзорен. Фиктивната законнност вече е непоносима за все повече граждани. Наличната Degradation of Things (DoT) има функционална връзка с Internet of Things (IoT), но не е обусловена напълно от техническите и технологични фактори. Всъщност, във всички системи, създадени от Homo Sapiens основният проблем е човешкият фактор. Затова, винаги в условията на парезия смело трябва да се обясни чрез амплификация, че DoT се изразява в това, че:

-          Причина за това състояние е Degradations of Persons. Личности вече почти няма, но множество са претенциите на някакви си Особи за незаслужени привилегии;

-          Индоктринация, зубрене, заучаване наизуст и повтаряне на един и същи политически и културни формули показват абсолютната личностна девалвация;

-          Много уонаби – „управленци“ и „юристи“ се гаврят с Правовата държава;

-          Всеки дилетант, лаик, аутсайдер, парвеню „си вярва силно“ и получава почести;

-          Привидното, престореното и фалшивото поведение, както и имитацията се приемат за престижно статусно състояние;

-          Всеки фигурант, сламен човек и подписвач се възприема като „успял“;

-          Готованщината, угодниченето и овчедушно примирение са „новите добротедели“;

-          Ренегатите и апостатите пък са „новите експерти“;

-          Посредствените едно време студенти сега са водещи фактори в Първата, Втората и Третата власт. Те се прочуха с веруюто си: ”Първо ще уредим нашите деца”;

Всички гореописани герои са си дали сметка, че неписаните правила във времена на морална криза са по-силни от писаните такива. Затова „прилепването“ към силните на деня води до „прилапване“ на публични блага „докато може“. Мрежите от зависимости създават една спойка с измамливата перспектива за вечност. Всъщност, беззаконието или избирателно прилагане на закона водят само и единствено до произвол и упадък.

Затова не нови закони, стратегии и планове, не нови организационни структури в публичната сфера могат да превъзмогнат така обрисуваната DoT. Истината е една-едничка – само кадърни, почтени, отговорни и смели личности могат с общи усилия да изведат обществото и държавата на качествено ново технологично, икономическо, финансово, организационно и социално ниво. Точните хора на точното място е единствената възможна рецепта за общото ни благополучие. И докато в частния сектор тези хора се самоизграждат и саморазвиват, в публичния сектор техните действия и бездействия касаят всички нас. Затова възвръщането на крайно изострена доза критичност към публичните лица е съвременният апел за обществена сполука.

©д-р Младен Младенов, 1 юни 2019