Резултати от проведената обществена консултация по ЗИД на Закона за държавния служител

НОВИНИ | February, 22 2016 | No Comment

На 19 февруари 2016 г. в административен център “Сохо”се проведе заключителна среща – граждански панел за представяне на резултатите и обсъждане на изводите и препоръките по проведената публична консултация във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, публикуан на Портала за обществени консултации.

Консултацията се проведе чрез:

- портала „Коментатор.бг“

- уебсайта на Професионалното обединение на държавните служители

- писмени становища от таргетирани заинтересовани страни.

Обществената консултация беше проведена в рамките на проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът се изпълнява съвместно от:

- Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес

- Сдружение „Журналисти за прозрачно управление”

- Професионалното обединение на държавните служители.

С резултатите може да се запознаете от прикачения файл.

 Резултати от проведената обществена консултация по ЗИД на Закона за държавния служител

 

.