Административният съд потвърди: Дянков е дискриминирал служителите си

НОВИНИ | October, 20 2012 | No Comment

Със свое решение 5 386 от 12.10.2012 г. 27-ми състав на Второ отделение на Административния съд София град отхвърли жалбата на министъра на финансите срещу решение на Комисията за защита от дискриминация 96 от 17.04.2012 г., с което Комисията установи, че е на лице дискриминация на държавните служители спрямо служителите, работещи по трудово правоотношение в Министерството на финансите по отношение на предоставения допълнителен отпуск за ненормирано работно време. В периода януари 2010 – януари 2012 г. държавните служители са имали право на 1 допълнителен ден отпуск срещу 5 на работещите по трудово правоотношение. С решението си съда изменя т. 4 от решението на КЗД, но отхвърля останалата част от жалбата на министъра и го осъжда да заплати разноските по делото. Според източници на ПОДС в МФ, решението на съда ще бъде обжалвано пред трета инстанция въпреки очевидното наличие на дискриминация през посочения период и факта, че тя вече е отстранена.

Припомняме, че жалбата срещу министъра на финансите беше подадена в КЗД от председателя на управителния съвет на Професионалното обединение на държавните служители Иван Нейчев през 2011 г.

Решенията на КЗД и Административния съд София град, както и стенограмата от заседанието на Комисията можете да видите в прикачените файлове.

 

Стенограма от заседанието на Комисията за защита от дискримация

Решение на Комисията за защита от дискриминацията

Решение на Административния съд София-град